【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包

【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包21
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包20
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包19
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包18
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包17
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包16
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包15
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包14
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包13
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包12
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包2
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包3
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包4
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包5
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包6
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包7
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包8
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包9
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包10
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包11
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包21
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包20
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包19
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包18
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包17
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包16
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包15
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包14
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包13
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包12
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包2
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包3
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包4
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包5
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包6
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包7
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包8
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包9
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包10
【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包11
previous arrow
next arrow

项目 详情
数量 22
分辨率 4K/8K
备注

带有颜色和透明度的污渍和油漆贴花。 在里面你会发现 22 种纹理

包括:血迹,咖啡渍,油漆污渍,涂鸦标签。

所有纹理均提供 8K 和 4K 分辨率。 每个纹理包含九个贴图,例如环境光遮蔽、漫反射/颜色、光泽度、高度/位移、金属度、法线、反射/镜面反射、粗糙度、不透明度,并且可以在镜面反射/光泽度和金属度/粗糙度工作流程中使用。 

资源下载地址

该资源需登录后下载

去登录
压缩包解压密码为下载所需的提取码。

评论

【CG Axis】Physical 6 贴花贴图纹理包
VIP专属
VIP免费,去开通 >
登录下载
单个付费资源
支付¥20
登录购买